“RIČ” d.o.o Prokuplje
Privredno društvo za promet roba i usluga na veliko i malo
Ulica: Nova Božurna bb
Telefon: 027/330-030; 027/330-031; 027/330-032
Fax: 027/330-211
Email: kontakt@ric.rs
PIB: 100413880
Matični broj: 07852568

VLASNIK i DIREKTOR

Milena Anđić Miljanović
Tel.: 027/330-031
Email: m.andjic@ric.rs

IZVRŠNI DIREKTOR
Nebojša Miljanović
Tel.: 027/330-030
Email: n.miljanovic@ric.rs

FINANSIJE i IT

Nebojša Mančić
Tel.: 027/330-030
Email: neman@ric.rs

PRODAJA

Predrag Milosavljević
Tel.: 027/330-031
Email: p.milosavljevic@ric.rs

NABAVKA

Miloš Perović
Tel.: 027/330-031
Email: m.perovic@ric.rs