“RIČ” d.o.o Prokuplje
Privredno društvo za promet roba i usluga na veliko i malo
Ulica: Nova Božurna bb
Telefon: 027/330-030; 027/330-031; 027/330-032
Fax: 027/330-211
Email: kontakt@ric.rs
PIB: 100413880
Matični broj: 07852568

VLASNIK i DIREKTOR

Milena Anđić Miljanović
Tel.: 027/330-032
Email: m.andjic@ric.rs

 

 

IZVRŠNI DIREKTOR
Nebojša Miljanović
Tel.: 027/330-030
Email: n.miljanovic@ric.rs
 
 

FINANSIJE i IT

Nebojša Mančić
Tel.: 027/330-030
Email: neman@ric.rs

 

 

MALOPRODAJA

Predrag Milosavljević
Tel.: 027/330-030
Email: p.milosavljevic@ric.rs

 

 

KOMERCIJALNI DIREKTOR

Miloš Perović
Tel.: 027/330-032
Email: m.perovic@ric.rs

 

NABAVKA

Tel.: 027/330-030
Email: nabavka@ric.rs